דף הבית  |  יצירת קשר  
כמידי שנה אנו מקיימים טקס עירוני אשר בו אנו מוקירים את פועלכם למען הכלל. מי הוא אות הפעיל המצטיין? מי הוא יקיר הנוער? כיצד נבחרים? כיצד בוחרים?

אות הפעיל המצטיין פרס המתנדב הצעיר לנוער מתנדב, מוענק מידי שנה על ידי שר החינוך בטקס ארצי מכובד להנצחת אלעד ריבן ז"ל. במעמד זה מוענקות תעודת הצטיינות לבני נוער פעילים ו/או מתנדבים בקהילה מכל תחומי הפעילות. תהליך בחירת הפעיל המצטיין כולל ארבעה שלבים: 1. שלב בית ספרי- בכל בי"ס מוקמת וועדה לבחירת "אות הפעיל המצטיין" בראשות מנהל בית הספר ובהשתתפות רכז מעורבות בית ספרי, רכז חינוך חברתי, רכז שכבה, רכז הנוער מהמרכז הקהילתי שברובע, נציג תנועת הנוער, נציג ועד ההורים ויו"ר מועצת תלמידים. הוועדה בוחרת בתלמידים פעילים/מתנדבים מצטיינים (בין 1-2 תלמידים בכל בית ספר, ע"פ גודלו) אשר יועברו לבחינת זכאותם לפרס אצל הוועדה העירונית. 2. שלב עירוני- וועדת "פרס העיר אשדוד לאות הפעיל המצטיין" מזמנת למפגש את כל התלמידים המועמדים לפרס. בוועדה משתתפים הנציגים הבאים: נציגות הפיקוח הכולל של משרד החינוך, נציג מינהל החינוך העירוני, נציג ציבור, נציג מנהלי בתי הספר - ממלכתי וממלכתי דתי, רכזת מעורבות חברתית עירונית, נציגת החינוך הבלתי פורמלי, מפקחת רשותית של משרד החינוך-מחוז דרום ויו"ר מועצת תלמידים ונוער עירוני. לאחר בחינת המועמדים, תבחר וועדת הפרס העירונית זוכה אחד/ת מכל מוסד חינוכי. הזוכים יקבלו את פרס העיר אשדוד לאות הפעיל המצטיין בטקס עירוני מרשים ומכובד המעמד ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי. השנה יתקיים הטקס ביום רביעי,יד' באייר תשע"ז, 10 במאי 2017. בנוסף, תבחר הוועדה העירונית מצטיין רשותי אחד, אשר ייצג את העיר בשלב המחוזי, אל מול נציגי רשויות נוספים במחוז דרום. 3. שלב מחוזי- הטקס המחוזי להענקת "פרס המחוז לאות הפעיל המצטיין" יתקיים במהלך חודש דצמבר 2017. במהלכו תמליץ הוועדה המחוזית על מצטיין המחוז המועמד לפרס המתנדב הארצי. וועדה הארצית על המצטיין במחוז כמועמד לזכייה ב - "פרס המתנדב הצעיר הארצי". 4. שלב ארצי- וועדה ארצית תבחר מבין המועמדים את המתנדב הצעיר הארצי. הוא יוכרז בטקס ארצי שיתקיים במהלך שנת הלימודים. יקיר הנוער העירוני מיהו יקיר הנוער? יקיר הנוער יבחר על ידי התלמידים, תוך התחקות אחר הישגיהם ופועלם הייחודי של אנשי מופת בעיר ותרומתם לקהילה. במסגרת התכנית, מעודדים צוותי חינוך הפורמאליים והבלתי-פורמאליים, בני נוער לצאת למסע גילוי וחקר בעקבות אזרחים שהביאו להישגים בתחומי המעורבות החברתית והעשייה הציבורית למען הכלל ובתהליך של חיפוש ולמידה, הם יאתרו את האנשים שפעלו ותרמו לעיר. בני הנוער יבחרו את יקירי הנוער העירוני על-פי קריטריונים שנקבעו מראש על ידי וועדת היגוי בשיתוף עם נציגי מועצת הנוער העירונית, ועליהם המליצו אחד או יותר ממליצים אלו: גוף, ארגון, עמותה, קבוצות בקהילה, קבוצות מעורבות של בני נוער, מנהיגויות צעירות, תנועות נוער ועוד. תהליך זה יאפשר את העלאת המודעות של בני הנוער לתרומתה בקהילה וכן את חשיבותה של המעורבות החברתית והעשייה הציבורית למען הכלל. הקריטריונים לקבלת הפרס: העיטור יוענק לבני 55 ומעלה. העיטור יוענק למועמד המתגורר בעיר 10 שנים לפחות. העיטור יוענק עבור פעילות מתמשכת, למען החברה בכלל ובעיר בפרט. לפעילות המועמד מימד של חלוציות, התמדה, יצירתיות, הנהגת מסורות וחידוש. העשייה מהווה סמל ומופת לרבים. העיטור יוענק ליקיר העיר בתחומים שונים של החיים: חברה, תרבות, עלייה, קליטה, קשישים, נזקקים, בריאות, חינוך, כלכלה ועוד. תהליך בחירת יקיר הנוער העירוני יכלול מספר שלבים: קביעת צוות היגוי בית ספרי לנושא בשיתוף עם מועצת התלמידים הבית ספרית. קביעת ועדה לבחירת המועמד הבית ספרי. פרסום הנושא בלוחות פעילות ובאתרי בתי הספר. איתור המועמדים והגשת החומרים אודותיהם לוועדה הבית ספרית. קיום ראיונות, בחירת המועמד הבית ספרי והגשת החומר לוועדה העירונית. הועדה הבית ספרית- וועדה בית ספרית בהשתתפותם של גורמים מתאימים, נציג מועצת התלמידים ונציג וועד ההורים, קובעת את מועמד בית הספר לפרס העירוני. הועדה העירונית- הוועדה עירונית מורכבת מנציגי הנוער וארגוני הנוער, נציגי ציבור, נציגי מינהל החינוך ותחום הנוער, נציגי משרד החינוך ונציגות ועד ההורים העירוני. במהלך חודש מאי תרכז הוועדה את המלצות בתי הספר של כל המועמדים לפרס יקיר הנוער העירוני. הוועדה תראיין את המועמדים ואת הממליצים, ותבחר את יקיר הנוער העירוני. ליקיר הנוער העירוני שיבחר יופק על ידי בית הספר הממליץ, סרטון קצר אודות פועלו. הסרטון יוצג בטקס העירוני בעת עליתו של יקיר הנוער לקבל את הפרס מידי ראש העיר ונציגי הוועדה.